รับสมัคร.. CS TEAM

            บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด เป็นบริษัทฯรับเหมางานโครงสร้าง งานก่อสร้างอาคาร-โรงงาน งานผลิต/งานเชื่อม/งานตัดชิ้นงานตามแบบ เรามุ่งเน้นการคัดเลือกบุคคลากรเพื่อให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

              จากการขยายตัวของกิจการและงานที่เพิ่มขึ้น เรามีความยินดีต้อนรับบุคคลากรผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญขององค์กร ที่มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงาน มีความซื่อสัตย์ ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน มาร่วมงานกับเรา เพื่อพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือสร้างความมีมาตรฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชีวิตการทำงาน เพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

1. โฟร์แมนควบคุมงาน 2 ตำแหน่ง 

     ลักษณะงาน

 • ควบคุมงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามแบบและ BOQ

 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาคสนามสนามให้เป็นไปตามแผน

 • ติดตามความคืบหน้า และปัญหาหาอุปสรรค พร้อมรายงานให้ผู้จัดการโครงการทราบ

 • ติดต่อประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสรุปรายงานส่งให้หัวหน้าทราบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี

 • ปวช. -ปวส. (สาขาก่อสร้าง/โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 

 • ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้านงานก่อสร้างอาคาร ถนน เขื่อน ฝายฯ ระบบน้ำ ระบบประปา-ไฟฟ้า สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี บริหารงานและควบคุมได้อย่างเหมาะสม

 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบ/ประเมินราคาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ อดทน ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี

 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • มีพาหนะส่วนตัว (มีค่าน้ำมันและค่าสึกหรอให้)

 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ (มีเบี้ยเลี้ยง)

 • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่าสึกหรอ/ค่าน้ำมัน)

2. ช่างประกอบ/ช่างเชื่อม/ช่างทั่วไป

ลักษณะงาน

 • เชื่อม-ตัด-ประกอบ งานเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ฯลฯ โลหะทุกชนิด ตามแบบ

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี  ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส. ไม่จำกัดสาขา

 • สามารถใช้งานเครื่องมือช่างได้อย่างถูกวิธี และคล่องแคล่ว

 • ช่างเชื่อม สามารถเชื่อม TIG /MIG/MMA ได้

 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน

 • หากสามารถอ่านแบบ เขียนแบบหรือประมาณราคาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงานประจำ

 • เงินเดือน - ปรับเงินเดือนประจำปี

 • เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน ,ค่ากะ โอที เบี้ยเลี้ยงอื่นๆ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน

 • โบนัสประจำปี ตามผลกำไร

 • โบนัสพิเศษ

 • ชุดฟอร์มพนักงาน

 • ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ

 • ประกันสังคม สิทธิการลา

 • กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ บางขุนเทียน

 • ส่งเอกสาร Resume มาทางอีเมล์ kdcengineering01@gmail.com

 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2894-1750 (Auto)

 • กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน (เบื้องต้น) ด้านล่าง

... ยินดีต้อนรับสู่ CS TEAM .....         

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจที่จะร่วมงานกับเรา หากท่านสนใจสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเบื้องต้นด้านล่างนี้ (กรุณากรอกให้ครบทุกบรรทัด) โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านอีกครั้งเพื่อนัดสัมภาษณ์ ในโอกาสอันใกล้นี้

รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่ง รับเหมาโครงสร้างอาคาร โรงงาน งานเชื่อมโลหะ

รับเจาะบ่อบาดาล ระบบผลิตน้ำประปา ประปาบาดาล ประปาผิวดิน

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ฟาร์ม สวนเกษตร บ้านพักอาศัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด

© 2003 Craft Skill Co.,Ltd. 

    All Rights Reserved. 

Office :-

76,78,80,82 Bangkhuntien Road,

Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok

10150 Thailand

Call

Tel: +66 2 894 1750 (Auto)

Fax: +66 2 894 1788

รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด
รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด
รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด | 76,78,80,82 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย | Tel. 0-2894-1750 (Auto)

รับตัดโลหะตามแบบ รับเชื่อมเหล็กโครงสร้าง เชื่อมสแตนเลส เชื่อมอลูมิเนียม , รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน  งานขุดถมดิน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายน้ำล้น รับเหมาเจาะบ่อบาดาล ระบบผลิตน้ำประปา ประปาบาดาล-ผิวดิน ฯลฯ