รับสมัคร.. CS TEAM

            บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด เป็นบริษัทฯรับเหมางานโครงสร้าง งานก่อสร้างอาคาร-โรงงาน งานผลิต/งานเชื่อม/งานตัดชิ้นงานตามแบบ เรามุ่งเน้นการคัดเลือกบุคคลากรเพื่อให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

              จากการขยายตัวของกิจการและงานที่เพิ่มขึ้น เรามีความยินดีต้อนรับบุคคลากรผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญขององค์กร ที่มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงาน มีความซื่อสัตย์ ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน มาร่วมงานกับเรา เพื่อพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือสร้างความมีมาตรฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชีวิตการทำงาน เพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

1. ช่างเทคนิคควบคุมงานโยธา 2 ตำแหน่ง 

     ลักษณะงาน

 • ควบคุมงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามแบบและ BOQ

 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาคสนามสนามให้เป็นไปตามแผน

 • ติดตามความคืบหน้า และปัญหาหาอุปสรรค พร้อมรายงานให้ผู้จัดการโครงการทราบ

 • ติดต่อประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสรุปรายงานส่งให้ฝ่ายบริหารทราบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี

 • ปวส. -ปริญญาตรี (สาขาก่อสร้าง/โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 

 • หากมีใบอนุญาติ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี ด้านงานก่อสร้างอาคาร ถนน เขื่อน ฝายฯ ระบบน้ำ ระบบประปา-ไฟฟ้า สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี บริหารงานและควบคุมได้อย่างเหมาะสม

 • สามารถถอดแบบและประเมินราคาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ อดทน ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี

 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ (มีเบี้ยเลี้ยง)

 • มีรถยนต์ส่วนตัว (มีค่าสึกหรอ/ค่าน้ำมัน)

2. ช่างประกอบ/ช่างเชื่อม/ช่างทั่วไป

ลักษณะงาน

 • เชื่อม-ตัด-ประกอบ งานเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ฯลฯ โลหะทุกชนิด ตามแบบ

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี  ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส. ไม่จำกัดสาขา

 • สามารถใช้งานเครื่องมือช่างได้อย่างถูกวิธี และคล่องแคล่ว

 • ช่างเชื่อม สามารถเชื่อม TIG /MIG/MMA ได้

 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน

 • หากสามารถอ่านแบบ เขียนแบบหรือประมาณราคาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงานประจำ

 • เงินเดือน - ปรับเงินเดือนประจำปี

 • เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน ,ค่ากะ โอที เบี้ยเลี้ยงอื่นๆ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน

 • โบนัสประจำปี ตามผลกำไร

 • โบนัสพิเศษ

 • ชุดฟอร์มพนักงาน

 • ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ

 • ประกันสังคม สิทธิการลา

 • กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ บางขุนเทียน

 • ส่งเอกสาร Resume มาทางอีเมล์ kdcengineering01@gmail.com

 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2894-1750 (Auto)

 • กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน (เบื้องต้น) ด้านล่าง

... ยินดีต้อนรับสู่ CS TEAM .....         

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจที่จะร่วมงานกับเรา หากท่านสนใจสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเบื้องต้นด้านล่างนี้ (กรุณากรอกให้ครบทุกบรรทัด) โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านอีกครั้งเพื่อนัดสัมภาษณ์ ในโอกาสอันใกล้นี้

รับตัดโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะทุกชนิด รับเหมาโครงสร้างอาคาร โรงงาน

รับเจาะบ่อบาดาล ระบบผลิตน้ำประปา ประปาบาดาล ประปาผิวดิน

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ฟาร์ม สวนเกษตร บ้านพักอาศัย หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

© 2003 Craft Skill Co.,Ltd. 

    All Rights Reserved. 

Office :-

76,78,80,82 Bangkhuntien Road,

Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok

10150 Thailand

Call

Tel: +66 2 894 1750 (Auto)

Fax: +66 2 894 1788

รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด
รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด
รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด
รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ รับเชื่อมโลหะ รับเหมาโครงสร้างโลหะทุกชนิด

รับตัดโลหะตามแบบ รับเชื่อมเหล็กโครงสร้าง เชื่อมสแตนเลส เชื่อมอลูมิเนียม , รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน  งานขุดถมดิน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ฝายน้ำล้น รับเหมาเจาะบ่อบาดาล ระบบผลิตน้ำประปา ประปาบาดาล-ผิวดิน ฯลฯ

บริษัท คราฟท์ สกิลล์ จำกัด | 76,78,80,82 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย | Tel. 0-2894-1750 (Auto)